همین الان وقت بگیرید 22798498

علت قیمت های پایین بعضی مراکز پوست و زیبایی چیست؟

علت قیمت های پایین بعضی مراکز پوست و زیبایی  چیست؟ کلیه مواد مصرفی مثل بوتاکس  انواع مختلفی دارند که متآسفانه بعضی مراکز به خصوص مراکز غیر مجاز و بدون مجوز جهت جذب بیمار و متقاضی از مواد غیر استاندارد و بدون مجوز وزارت بهداشت استفاده میکنند و قیمتهای نامتعارف رو ارائه میکنند. که بعضآ در […]